เกี่ยวกับอาหารไทย

เมนูอาหารไทย

อาหารไทยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งรสชาติและหน้าตาของอาหารที่เห็นแล้วชวนรับประทานอย่างยิ่งการ รสชาติของอาหารไทยนั้นมีครบทุกรสชาติ เปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ด ความโดดเด่นของเมนูอาหารไทยแค่ละเมนูทำให้อาหารไทยมีเสน่ห์ในการปรุงอาหารและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย สำหรับอาหารไทยนั้นมีรสชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาค การปรุงเมนูอาหารไทยที่แตกต่างกันทำให้รสชาติของอาหารหน้าตาก็แตกต่างกันไปด้วย อาหารไทยสี่ภาคมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ดำรงและสืบทอดต่างๆกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

เมนูอาหารไทย4ภาคยอดนิยม

ลักษณะของเมนูอาหารไทย 4 ภาคนั้นมีเอกลักษณ์ของรสชาติที่โดดเด่นด้วยรสชาติส่วนผสมขั้นตอนการปรุงอาหารของแต่ละภาคจะแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเช่น

เมนูอาหารภาคใต้

เมนูอาหารภาคใต้ มีชาติจัดจ้านเผ็ดร้อน ลักษณะอาหารเป็นอาหารทะเลเพราะถิ่นที่ตั้งของภูมิภาคตั้งอยู่ในเขตติดกับทะเลสะดวกต่อการน้ำสัตว์น้ำมาปรุงอาหารได้

เมนูอาหารภาคอีสาน

อาหารไทยภาคอิสานนั้นเป็นอาหารเผ็ดร้อน นิยมนำของธรรมชาติมาปรุงอาหารเองง่ายๆ เพราะภูมิภาคท้องถิ่นของภาคอิสานนั้นเป็นพื้นที่แห้งแล้งมีแต่ผักและสัตว์ตามท้องถิ่น ปลามาปรุงอาหารด้วยการหมักดองและ ผัดลวก แต่อาหารอีสานก็เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยและขึ้นชื่อเป็นอย่างยิ่ง

เมนูอาหารภาคเหนือ

อาหารภาคเหนือมีลักษณะที่ปรุงจากผักอาหารเหนือมีลักษณะไม่จัดจ้านเผ็ดร้อนหรือจัดไปทางรสชาติใดรสชาติหนึ่ง รสชาติของเมนูอาหารเหนือนั้นจะพอดีๆมักรับประทานผักคู่กับน้ำพริกต่างๆ ซึ่งภูมิภาคทางภาคเหนือนั้นเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ธรรมชาติเขียวชะอุ้มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักผลไม้ เมนูขึ้นของภาคเหนือเช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล ไส้อั่ว และอีกมากมายที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของอาหารภาคเหนือ

เมนูอาหารภาคกลาง

อาหารภาคกลาง ถือว่าเป็นเมนูอาหารที่รวมหลายภาครวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารนั้นรวมอยู่ด้วยทำให้เมนูอาหารสำหรับภาคกลางนั้นมีหลากหลายรสชาติและสามารถปรุงออกมาได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ด สำหรับส่วนประกอบแต่ละเมนูอาหารของภาคกลางนั้นสามารถหาได้เนื้อสัตว์ผักหรือเครื่องปรุงมาปรุงอาหารได้อย่างเต็มที่เพราะภูมิภาคของภาคกลางนั้นตั้งอยู่พื้นที่ราบลุ่มเอื้อต่อการหาสัตว์และพืชผักมาปรุงอาหารได้อย่างเต็มที่